● ...
   ● ...
تماس با ما

آدرس کارخانه: مشهد،جاده کلات، شهرک صنعتی مشهد، فاز 3، شماره:536

دفتر فروش کارخانه:(5خط) 32454091-051        نمابر  32454093-051

شماره تلگرام: 09309094770 

آدرس ایمیل:parspolyfoam@yahoo.com

 

آدرس کارخانه: مشهد،جاده کلات، شهرک صنعتی مشهد، فاز 3، شماره:536

دفتر فروش کارخانه:(5خط) 32454091-051        نمابر  32454093-051

شماره تلگرام: 09309094770 

آدرس ایمیل:parspolyfoam@yahoo.com

 

تماس با مدیریت
ارسال