● ...
   ● ...
ورق پلی فوم

در ضخامتهای 1 میلیمتر تا 120 میلیمتر در عرضها و رنگهای متنوع تولید می گردد که امکان لمینیت انواع فیلم چاپ شده و ورق متالایز و آلومینیوم بر روی پلی فوم میسر می باشد.

موارد مصرف:
1-ساختمان: جهت عایق بندی لای دیوارها و کف بین طبقات و زیر پارکت و همچنین زیر سقف سوله ها و سالنهای مرغداریها بجای پشم شیشه بکار می رود.
2- تاسیسات: جهت عایقکاری لوله ها و کانالهای انتقال هوا و مخازن.
3-کشاورزی: جهت بستر کانالهای انتقال آب و استخر ها و همچنین پوشش گلخانه ها جهت ایجاد رطوبت.
4-تشک سازی: از پلی فوم جهت تولید تشکهای طبی و بیمارستانی و خوشخواب و همچنین ساخت تشکهای ورزشی استفاده می گردد.

 

در ضخامتهای 1 میلیمتر تا 120 میلیمتر در عرضها و رنگهای متنوع تولید می گردد که امکان لمینیت انواع فیلم چاپ شده و ورق متالایز و آلومینیوم بر روی پلی فوم میسر می باشد.

موارد مصرف:
1-ساختمان: جهت عایق بندی لای دیوارها و کف بین طبقات و زیر پارکت و همچنین زیر سقف سوله ها و سالنهای مرغداریها بجای پشم شیشه بکار می رود.
2- تاسیسات: جهت عایقکاری لوله ها و کانالهای انتقال هوا و مخازن.
3-کشاورزی: جهت بستر کانالهای انتقال آب و استخر ها و همچنین پوشش گلخانه ها جهت ایجاد رطوبت.
4-تشک سازی: از پلی فوم جهت تولید تشکهای طبی و بیمارستانی و خوشخواب و همچنین ساخت تشکهای ورزشی استفاده می گردد.

 

تصاویر ورق پلی فوم