● ...
   ● ...
فوم تشک و توری فوم بسته بندی
فوم تشک:
فوم تشک پلی فوم بصورت شیت در ضخامتهای مختلف تا 120 میلیمتر و در عرضهای (90-100-160-180) سانتیمتر در رنگهای متنوع تولید می گردد که در ساخت تشکهای طبی و بیمارستانی و خوشخواب مورد استفاده قرار میگیرد.
توری فوم بسته بندی:
جهت بسته بندی ظروف چینی- سرامیک- شیشه و غیره و همچنین بسته بندی میوه جات جهت صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.
فوم تشک:
فوم تشک پلی فوم بصورت شیت در ضخامتهای مختلف تا 120 میلیمتر و در عرضهای (90-100-160-180) سانتیمتر در رنگهای متنوع تولید می گردد که در ساخت تشکهای طبی و بیمارستانی و خوشخواب مورد استفاده قرار میگیرد.
توری فوم بسته بندی:
جهت بسته بندی ظروف چینی- سرامیک- شیشه و غیره و همچنین بسته بندی میوه جات جهت صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.
تصاویر فوم تشک و توری فوم بسته بندی