● ...
   ● ...
بلوک سقفی نسوز ساختمانی
بلوکهای سقفی پلی استایرن امروزه در صنعت ساختمان به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این بلوکها به دلیل کاستن بار مرده سقف به میزان 200 کیلوگرم در متر مربع پایداری سازه را در برابر زلزله بالا برده و همچنین به عنوان عایق صدا- گرما- سرما و رطوبت در ساختمان باعث جلوگیری از هدر رفتن انرژی می گردد.
مزایای استفاده از بلوک سقفی پلی استایرن:
غیر قابل اشتعال
عایق سرما-گرما-صدا-رطوبت
صرفه جویی در هزینه و زمان اجرا
دارای شیارهای خاص جهت سهولت و پایداری گچ
صرفه جویی در مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف بتن و آهن آلات
مقاوم در برابر زلزله
عدم نیاز به شمع بندی
بلوکهای سقفی پلی استایرن امروزه در صنعت ساختمان به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. این بلوکها به دلیل کاستن بار مرده سقف به میزان 200 کیلوگرم در متر مربع پایداری سازه را در برابر زلزله بالا برده و همچنین به عنوان عایق صدا- گرما- سرما و رطوبت در ساختمان باعث جلوگیری از هدر رفتن انرژی می گردد.
مزایای استفاده از بلوک سقفی پلی استایرن:
غیر قابل اشتعال
عایق سرما-گرما-صدا-رطوبت
صرفه جویی در هزینه و زمان اجرا
دارای شیارهای خاص جهت سهولت و پایداری گچ
صرفه جویی در مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف بتن و آهن آلات
مقاوم در برابر زلزله
عدم نیاز به شمع بندی
تصاویر بلوک سقفی نسوز ساختمانی